REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ACHPAPER

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Marta Gatniejewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą maragat Marta Gatniejewska z siedzibą w Poznaniu (61-643) na osiedlu Zwycięstwa 3/18, NIP: 7822361897 REGON: 365310663 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Kontakt:

 • telefoniczny, pod numerem +48 512895432, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
 • mailowy, pod adresem hello@achpaper.pl
 • listownie, adres doręczeń os. Zwycięstwa 3/18 61-643 Poznań

Informacje ogólne 

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez Sklep AchPaper będący własnością firmy maragat Marta Gatniejewska wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności 61-643 Poznań os. Zwycięstwa 3/18 61, adres do doręczeń 61-643 Poznań os. Zwycięstwa 3/18 NIP 7822361897
 2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym, pełnoletnią osobą fizyczną lub firmą zwaną dalej Klientem, a sklepem internetowym AchPaper zwanym dalej Sklepem.
 3. Podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 4. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

Prawa i obowiązki sklepu

 1. Sklep AchPaper umożliwia Klientowi poprzez portal składanie zamówień. Sklep ma prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia lub anulowania zamówienia, w szczególności gdy Klient: podał nieprawdziwe dane, dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze Sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności portalu, do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach portalu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Sklep ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania portalu, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.
 5. Całość strony (mechanizmy i grafika, zdjęcia oraz opisy) są własnością sklepu. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez jej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Polityka prywatności 

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Zawartość Sklepu AchPaper nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.
 4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.
 5. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji.
 6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu, w terminie jednego miesiąca od daty zaistnienia nieprawidłowości. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do firmy maragat Marta Gatniejewska. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj nieprawidłowości, która wystąpiła. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia, a o jej rozstrzygnięciu Klient będzie informowany niezwłocznie. Reklamacje należy przekazywać za pomocą listów poleconych na adres: maragat Marta Gatniejewska 61-643 Poznań os. Zwycięstwa 3/18,  z dopiskiem “Reklamacja AchPaper”,bądź przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres hello@achpaper.pl,  z tytułem wiadomości “Reklamacja AchPaper”.

Zamówienia 

 1. Zakupów może dokonywać osoba niezarejestrowana, która jednorazowo w formularzu zamówienia poda niezbędne do dostawy dane adresowe (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
 2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane mailem wysyłanym przez Sklep do Klienta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową, na adres hello@achpaper.pl. Dodatkowo Pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.
 4. Przygotowanie wysyłki następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu;
 5. Termin płatności wynosi 5 dni. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi płatność zamówienie zostanie anulowane.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 8. Do każdego zamówienia, w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiana jest faktura VAT. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu wysyłki. Wprowadzanie zmian lub wycofanie zamówienia jest możliwe poprzez kontakt ze Sklepem drogą mailową, pod adresem hello@achpaper.pl, w tytule wiadomości wpisując „Zmiana/wycofanie zamówienia” .
 10. Czas realizacji zamówienia, od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy, to maksymalnie 5 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej lub Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji emaliowo lub telefonicznie.
 11. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać przewidywany czas dostawy.

Płatności 

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
 3. Klient może uregulować płatność za zamówione towary przelewem. Numer rachunku, na który powinna zostać przelana kwota zamówienia jest podany podczas składania zamówienia oraz w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na konto nr:08 1090 1362 0000 0001 3328 8902, w  tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko.
 4. Dostawa zagraniczna możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze sklepem pod adresem hello@achpaper.pl. Koszt transportu, mając na względzie wypadkową ceny, szybkości i pewności dostawy kalkulowany jest indywidualnie.

Dostawa 

 1. Dostawa zamówionych towarów możliwa jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Wysłanie przesyłki potwierdzone jest e-mailem. Standardowy czas dostawy to 2 dni robocze
 2. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W szczególnych wypadkach i zamówieniach indywidualnych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy klienta indywidualnie.
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy.
 4. Sklep AchPaper dokłada wszelkich starań, aby przesyłka dotarła w jak najkrótszym czasie.
 5. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu 2 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania.
 6. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.
 7. W czasie odbioru należy zwrócić szczególną uwagę na stan paczki, czy nie jest uszkodzona w sposób mechaniczny, czy taśma klejąca na przesyłce nie była zrywana. Jeżeli występują uszkodzenia, które mogą być przyczyną zniszczenia zawartości należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę i w razie potrzeby sporządzić wraz z kurierem formularz reklamacyjny.

Zwroty, reklamacje, wymiana 

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.
 2. Zwrotowi bez zadawania pytań podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonym opakowaniem. Zwracany towar należy odsyłać na adres doręczeń Sklepu AchPaper razem z otrzymaną wraz z nim  fakturą oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru na adres e-mail hello@achpaper.pl w tytule wpisując „Zwrot” . Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 3. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 4. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powinien odesłać go przesyłką kurierską lub pocztową poleconą na adres doręczeń Sklepu. Jednocześnie prosimy o powiadomienie  Sklepu o zamiarze reklamacji towaru na adres e-mail hello@achpaper.pl w tytule wpisując „Reklamacja”. Do odsyłanego towaru należy dołączyć otrzymaną fakturę oraz notatkę opisującą przyczyny reklamacji.
 5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu) sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 6. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
 7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 8. Jeżeli dostarczony produkt jest zgodny z Państwa zamówieniem, ale chcieliby Państwo wymienić go na inny prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą e-mail na adres hello@achpaper.pl, w tytule wpisując „Wymiana” .
 9. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Postanowienia końcowe 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej Portalu.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.
 4. Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.